Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Zespół ds. Wywiadów Środowiskowych (Rodzinnych) i Pracy Administracyjnej

Dział Pracowników Socjalnych
Po kierownika : mgr Anna Łata
Tel. 41 386 18-28 wew 47
Pokój Nr 20a

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Działamy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z póź. zm.). Osoby będące w trudnej sytuacji, osobiście lub za pośrednictwem innych osób mogą zgłaszać się do Ośrodka.
    Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tej pomocy w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Każdy zgłaszający się, otrzymuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia, wydaną w formie pisemnej.

Wysokość przyznawanych świadczeń zależy nie tylko od indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się, ale również od możliwości finansowych Ośrodka.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w pokojach : 12,13,14,19,21.
Każdy z pracowników pracuje w przydzielonym rejonie opiekuńczym:

Lp

Pracownik            

Teren miasta

Teren wsi

Dodatkowe prace

1.

Beata Łoboda
pok. 19A

1.    B. Krzywoustego
2.    B. Chrobrego
3.    Długa
1. Ludwinów
2. Łączyn
 

2.

Agnieszka Krawczyk
pok. 19

1.    Mieszka I, nr: 4, 8, 12, 14
2.    Szansa
3.    J. Karczewskiego
4.    A. Artymiaka
5.    Kpt. Kurka - Halnego
6.    Piłsudskiego
Domy Pomocy Społecznej

1.    Wolica
2.    Raków

Dps

3.

Marta Klich
pok. 20

1.    Sienkiewicza
2.    Sadowa
3.    Słoneczna
4.    Słowackiego
5.    Walerona
6.    Wąska
7.    Wiejska
8.    Żeromskiego
9.    Jasionka
10.    Wiosenna
11.    Przypkowskiego (od świateł do ul. Reymonta, od nr 54 i 45)
12.    Dmowskiego - nr:2,4,6,8

1.    Potok Wielki
2.    Potok Mały
3.    Diament
4.    Borów
5.    Jasionna
6.    Lścin
7.    Czarnocice
8.    Chwaścice
9.    Niebyła
10.    Wólka

 

4

Monika Osińska
pok. 12

1.    Pińczowska
2.    Okrzei, nr: 35, 36 a, 46, 75,
3.    Osiedle Górki Grabowskie


Domy Pomocy

1.    Kulczyzna
2.    Ks. Skroniów
3.    Wilanów
4.    Cegła
5.    Kopaniny
6.    Gozna

Dps

 

5.

Danuta Musiał
pok. 12

1.    11 Listopada
2.    2  Blokowa
3.    A. Krajowej
4.    Kacpra Niemirskiego

Bezdomni znajdujący się w schroniskach

1.    Zagaje
2.    Łysaków
3.    Łysaków Pod Lasem

Bezdomni

 

6.

Karina Trznadel
pok. 12

1.    Sportowa
2.    Parkowa
3.    Prosta (dawniej dr Kwarty)
4.    Daszyńskiego
5.    Strażacka
6.    Gądzio-Kosa
7.    Okrężna
8.    Krótka
9.    Jana Pawła II
10.    Piastowska
11.    Kościelna
12.    Ogrodowa
13.    Kilińskiego
14.    Cmentarna
15.    Brzozowa
16.    Dmowskiego nr: 1, 1a, 3, 3a, 5, 7
1.    Mnichów
2.    Lasków
3.    Ignacówka
 

7.

Barbara Bulikowska - Leksa
pok. 13

1.    Rakowska
2.    Głowackiego
3.    Zielona
4.    Duh Imbora
5.    Konopnickiej
6.    Krasińskiego
7.    Mickiewicza
8.    Krzywa
9.    Murawiec
10.    Kopernika
11.    3 Maja
12.    Św. Barbary
13.    Polna
14.    Sadowa
1.    Skroniów
2.    Prząsław Mały
3.    Brynica Sucha
4.    Cierno Zaszosie
5.    Przysów
 

8.

Małgorzata Hajek-Jackowska
pok. 13

1.    Wł. Reymont
2.    Kolejowa
3.    Cicha
4.    Spokojna
5.    Nowa
6.    M. Reja
7.    Słodowa
8.    Klasztorna
9.    Zamoście
10.    Wilanowska
11.    Spółdzielcza
12.    Osiedlowa
13.    Kadłubka
14.    Wspólna
15.    Brzeźnica
16.    Konarskiego
17.    Pl.T.Kościuszki   
Organizacje pozarządowe:
Członek gminnej komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych
1.    Podchojny
2.    Wygoda
3.    Brus
4.    Podlaszcze

Wydawanie skierowań na żywność

9.

Elżbieta Mazur
pok. 20

1.    Dojazd
2.    Jeżewskiego
3.    Dębowa
4.    Górna
5.    Topolowa
6.    Klonowa
7.    Lipowa
8.    Partyzantów
9.    Przemysłowa
10.    Browarna
11.    Słowiańska
12.    Sobieskiego
13.    Bat.Chłopskich
14.    Przypkowskiego (od ul. Partyzantów do świateł)
15.    Dygasińskiego
16.    Bajkowa
17.    dr Sędka
18.    Jaśminowa
19.    Kwiatowa
20.    Warsztatowa
21.    Wesoła
1.  Sudół
2.  Prząsław
3.  Chorzewa
 

10.

Ewa Skrzypiec
pok. 19

1.    Małogoska
2.    Kielecka
3.    Okrzei nr: 1- 31, 33, 34, 36-45, 47-74, 76 - powyżej
4.    Mieszka I, nr: 2,3,5,6,10,10a

Rachunki za dożywianie

1.    Borki
2.    Węgleniec
3.    Piaski

 

11.

Małgorzata Kowalska

Usługi Specjalistyczne
W razie nieobecności – pracownik z danego rejonu

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa