Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Zespół ds. Wywiadów Środowiskowych (Rodzinnych) i Pracy Administracyjnej

Dział Pracowników Socjalnych
Po kierownika : mgr Anna Łata
Tel. 41 386 18-28 wew 47
Pokój Nr 20a

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Działamy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z póź. zm.). Osoby będące w trudnej sytuacji, osobiście lub za pośrednictwem innych osób mogą zgłaszać się do Ośrodka.
    Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tej pomocy w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Każdy zgłaszający się, otrzymuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia, wydaną w formie pisemnej.

Wysokość przyznawanych świadczeń zależy nie tylko od indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się, ale również od możliwości finansowych Ośrodka.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w pokojach : 12,13,14,19,21.
Każdy z pracowników pracuje w przydzielonym rejonie opiekuńczym:

Lp

Pracownik            

Teren miasta

Teren wsi

 

1.

Beata Łoboda
pok. 19A

1.    Dmowskiego
2.    Św. Barbary
3.    3 Maja
4.    Piastowska
5.    Małogoska
6.    Torowa
Piaski  

2.

Agnieszka Krawczyk
pok. 19

1.    Mieszka I

Wolica
Wygoda
Brus
 

3.

Marta Klich
pok. 20

1.    11 Listopada
2.    Kacpra Niemirskiego
3.    Sportowa
4.    Krótka
5.    Prosta
6.    Gądzio-Kosa
7.    Strażacka
8.    Daszyńskiego
9.    Prosta (dawniej dr Kwarty)
10.    Kościelna
11.     Małogoska
12.    Okrężna
13.    Parkowa
14.    Spacerowa

Brynica
Cierno Zaszosie
Przysów
Prząsław

 

4

Monika Osińska
pok. 12

1.    B. Chrobrego

Podchojny
Chorzewa
Lasków
Borki

 

5.

Danuta Musiał
pok. 12

1.    Pińczowska
2.    Krzywa
3.    Kilińskiego
4.    Cmentarna
5.    Zielona 
6.    Osiedle Górki Grabowskie
7.    Ogrodowa
8.    Rakowska
9.    Brzozowa
10.     Polna
11.    Jana Pawła II
Łysaków I
Łysaków II
Łysaków III
Ludwinów
Zagaje
Węgleniec
Sudół
 

6.

Karina Trznadel
pok. 12

1.    A. Krajowej
2.    Blokowa
3.    Okrzei
Ignacówka
Podlaszcze
Wilanów
 

7.

Barbara Bulikowska - Leksa
pok. 13

1    B. Krzywoustego
2    Dojazd
3    Warsztatowa
4    Kurka Halnego
5    Artymiaka
6    Piłsudskiego
7    Szansa
8    Karczewskiego
9    Sobieskiego
10    Bat.Chłopskich
11    Dygasińskiego
Chwaścice
Wólka
Lścin
Jasionna
Czarnocice
Niebyła
Kulczyzna
Raków
Cegła
Kopaniny

 

8.

Małgorzata Hajek-Jackowska
pok. 13

1.    Jeżewskiego           
2.    Górna                      
3.    Klonowa                  
4.    Browarna                 
5.    Konopnickiej           
6.    Mickiewicza           
7.    Dr Sędka                 
8.    Przemysłowa   
9.    Kolejowa                 
10.    Spokojna                
11.    M. Reja                    
12.    Klasztorna              
13.    Wilanowska           
14.    Osiedlowa             
15.    Wspólna                
16.    Konarskiego
17.     Dębowa
18.    Topolowa
19.    Lipowa
20.    Sienkiewicza
21.    Krasińskiego
22.    Słowackiego
23.    Jasionka
24.    Wł. Reymonta
25.    Cicha
26.    Nowa
27.    Słodowa
28.    Zamoście
29.    Spółdzielcza
30.    Kadłubka
31.    Brzeźnica
Gozna
Mnichów

 

9.

Elżbieta Mazur
pok. 20

1.    Głowackiego
2.    Pl.T.Kościuszki
3.    Duh Imbora
4.    Walerona
5.    Sadowa
6.    Słoneczna
7.    Kopernika
8.    Żeromskiego
9.    Murawiec
10.    Wiosenna
11.    Wiejska
12.    Kielecka
Potok Wielki
Potok Mały
Borów
Diament
Łączyn

 

10.

Ewa Skrzypiec
pok. 19

1.    Przypkowskiego
2.    Bajkowa
3.    Jaśminowa
4.    Kwiatowa
5.    Słowiańska
6.    Wesoła
7.    Partyzantów
Książe Skroniów
Skroniów
Mały Prząsław

 

       

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa