Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Senior na drodze Pamiętaj o bezpieczeństwie

certyfikat senior mały

 

Dnia 2 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie odbyło się spotkanie pod hasłem SENIOR NA DRODZE - PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE.

Seniorzy spotkali się z policjantami i ekspertami ruchu drogowego. Rozmawiali na temat bezpieczeństwa na jędrzejowskich drogach i zagrożeń tam występujących.

Organizatorzy zachęcali do przyjazdu rowerem, jednocześnie zapraszając do jego bezpłatnego przeglądu. Seniorzy zostali również doposażeni w światła i odblaski dla bezpiecznego poruszania się po drogach.
Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Organizatorami akcji są: Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Policja.

Co się zmieniło w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

INFORMATOR

Ośrodek jest realizatorem programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych

logo MRPiPS małe

Gmina Jędrzejów poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
w Jędrzejowie jest realizatorem programów Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej skierowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Są to:

- Program „Opieka 75 +”

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

-Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” W ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

- Program „Opieka wytchnieniowa”                                                                            
W ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Odbiorcami programu „Opieka wytchnieniowa” są osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem                        o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami OPS w Jędrzejowie osobiście, mailowo bądź telefonicznie:

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 113 b

28-300 Jędrzejów

Tel. 41 386 41 95   41 386 18 28

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

40 Lecie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

RPO WŚ na lata 2014 – 2020

INFORMACJA

 

Gmina Jędrzejów / Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przystępuje do partnerstwa w celu realizacji projektu partnerskiego, w którym liderem jest Powiat Jędrzejowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.
Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020 w ramach EFS
Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych .

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa