Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

RPO WŚ na lata 2014 – 2020

INFORMACJA

 

Gmina Jędrzejów / Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przystępuje do partnerstwa w celu realizacji projektu partnerskiego, w którym liderem jest Powiat Jędrzejowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.
Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020 w ramach EFS
Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych .

Podziękowania - zumba maraton

CCI20180608

DZIEŃ PRAW RODZINY

                             DZIEŃ PRAW RODZINY

22 października obchodzimy Dzień Praw Rodziny. Został on ustanowiony przez Sejm w drodze uchwały 21 października 2016 r.
Dzień Praw Rodziny jest okazją do podkreślenia znaczenia rodziny jako fundamentu rozwoju Polski, a także zaakcentowania potrzeby szczególnej troski o prawa rodzin.

Tworzenie i respektowanie praw należnych rodzinie, likwidowanie zagrożeń i wspieranie rodziny – to przedmiot troski władz, instytucji i osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane dobro rodziny.

Zachęcamy do zapoznania się z Kartą Praw Rodziny wydaną w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny od patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Apelem Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 14 września 2017r., Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny oraz publikacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydaną w październiku 2017r.

Informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.prawarodziny.pl

Publikacja MR,PiPS „Rodzina najlepszą inwestycją

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI - CARITAS

ULOTKA

Ogłoszenie świadczenie rodzinne 500+ na br

O G Ł O S Z E N I E

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres 2017/2018 zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej przyjmowane będą
od miesiąca sierpnia br.

Druki wniosków będzie można pobierać:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12
( w budynku, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
(punkt informacyjny),

3) w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie (punkt informacyjny).

Wypełnione wnioski będą przyjmowane:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12
(w budynku, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie (punkt informacyjny) –
TYLKO NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa