Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Informacja

Informacja

W dniu 7 września 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Jędrzejowie gościliśmy Pana Piotra Wawrzyka - Wiceministra Spraw Zagranicznych, posła na Sejm RP oraz Pana Łukasza Gryń ze Stowarzyszenia Kocham Świętokrzyskie, którzy podarowali nam środki ochrony osobistej, tj.: płyny dezynfekcyjne, maski, rękawice i fartuchy ochronne. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.


POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ!

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ!

Każdy, kto w związku z epidemią koronawirusa potrzebuje pomocy – nie wie, gdzie zwrócić się                           ze swoim problemem, chce zasięgnąć porady psychologa, uzyskać fachową poradę – może skorzystać ze specjalnych telefonów interwencyjnych, uruchomionych w ramach projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Telefonować można od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-14.00 pod numery:

41 342 19 02 oraz 41 248 17 00 – interwencja kryzysowa

Projekt trwa od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

INFORMACJA - DOBRY START 2020r.

INFORMACJA

Od 1 sierpnia 2020r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w formie papierowej bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie - siedziba świadczeń rodzinnych przy
ul. Reymonta 12
( w budynku, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego) lub za pośrednictwem poczty.


Nadal możliwe jest składanie wniosków drogą elektronicznąza pomocą:

- Portalu Empatia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- bankowości elektronicznej.

Druki wniosków są do pobrania w siedzibie świadczeń rodzinnych przy
ul. Reymonta 12, w punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego (parter)
lub ze strony internetowej OPS: www.opsjedrzejow.pl (w zakładce: Sekcja świadczeń rodzinnych; Wzory wniosków i oświadczeń).

Dofinansowania na realizację rządowego Programu „Senior+”

                                                                    Clipboard01.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 W W dniu 30 lipca 2020r. w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy z przedstawicielami kilkunastu samorządów, które uzyskały dofinansowania na realizację rządowego Programu „Senior+” . Gmina Jędrzejów aplikowała o środki w ramach modułu II na dofinansowanie do funkcjonowania Dziennego Domu
„Senior +”, który został utworzony w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 81
( również w ramach programu „Senior+”).

Środki te zostaną wykorzystane na zorganizowanie zajęć aktywizujących dla uczestników Domu, na zakup materiałów i sprzętu do zajęć , na rekreację oraz opiekę pielęgniarską. O właściwe, optymalne wydatkowanie środków
z korzyścią dla pensjonariuszy zadbają pracownicy OPS-u i Domu
„Senior +. Dzięki dofinansowaniu, oferta placówki zostanie rozszerzona
a seniorzy spędzą czas aktywnie, rozwijająco i różnorodnie.      

 

resized_20200730_101849m.jpg

 

resized_20200730_101948m.jpg

resized_20200730_123740m.jpg

 

Kolejne programy pomocowe

Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie na kolejne programy pomocowe. 14 lipca 2020r. w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy z przedstawicielami dwudziestu kilku samorządów, które podjęły wyzwanie i sięgnęły po te środki. Wśród tych gmin była Gmina Jędrzejów. Podpisane umowy dotyczą programów w ramach Solidarnościowego   Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020.

Ideą Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy, zastępstwa w pełnieniu opieki nad swoimi bliskimi.
Podczas, kiedy osoba zatrudniona w ramach programu zajmie się osoba niepełnosprawną, opiekunowie zyskają czas dla siebie, który mogą przeznaczyć na załatwienie pilnych spraw lub po prostu odpoczynek.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” ma na celu wsparcie w formie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W gminie Jędrzejów realizatorem powyższych programów jest Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Ośrodek realizuje także inne programy skierowane do osób starszych a także do osób niepełnosprawnych. Jest to Program „Opieka 75 +”, który wspiera samorządy w realizowaniu usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 i więcej oraz nowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. Odbiorcami programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Więcej informacji na temat Programów pomocowych można uzyskać na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej: www.opsjedrzejow.pl lub telefonicznie pod numerem
tel. 41 386 18 28 ( wew. 32)
oraz osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b (kierownik sekcji usług opiekuńczych).

resized 20200714 083924-2

 

resized 20200714 083928-3

Planowanie współpracy

     13 lipca 2020r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się spotkanie kilku kół parafialnych i organizacji, których działalność łączy się z pomocą charytatywną dla najuboższych. W spotkaniu udział wzięli także : Burmistrz Miasta i Sekretarz oraz   pracownicy jędrzejowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Celem spotkania było zaplanowanie współpracy pomiędzy tymi podmiotami w nowym okresie programowania PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
PODPROGRAM 2020. Jest to program w ramach środków europejskich . Polega na udzielaniu pomocy osobom potrzebującym w postaci żywności, gotowych produktów żywnościowych z długim terminem przydatności.
Zasadą PO PŻ jest współpraca pomiędzy instytucjami ( u nas Ośrodek Pomocy Społecznej )
i organizacjami, a każdy z podmiotów ma swoje zadania do wypełnienia.
W gminie Jędrzejów taka współpraca już zafunkcjonowała - w sprowadzanie żywności zaangażowane jest: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” przy SOSW w Jędrzejowie, Koło parafialne „Caritas” przy parafii w Jasionnie oraz Ognisko im. Bł. E. Bojanowskiego przy parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie.
Przedstawiciele tych organizacji podzielili się z pozostałymi uczestnikami swoimi doświadczeniami. Pani prezes stowarzyszenia „Razem” oraz ksiądz proboszcz parafii
z Jasionny na swoim przykładzie pokazywali pozytywy przystąpienia do tego programu.
Dyrektorka Ośrodka Pomocy zachęcając zebranych, zaoferowała pomoc swoich pracowników, zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy przystąpią do programu.
Jest duża szansa na to, że Ośrodek pozyska kolejne organizacje do współpracy aby wspomagać najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Jędrzejów.

IMG 0126m

 

IMG 0127m

IMG 0132m

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa