Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Wykaz banków, z których można wysyłać wnioski

BANKI SPIS

ŚWIADCZENIE DOBRY START 2020r

1 lipca – rusza nabór wniosków online na świadczenie Dobry Start

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U.z 2018r. Poz. 1061 z późn.zm.).

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ( t.j.Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn.zm.).

Świadczenie dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. (świadczenie otrzymają również dzieci, które odpowiednio 20 i 24 rok życia ukończyły w miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku kalendarzowym).

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a szkoła  w rozumieniu przepisów oznacza szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca, natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 Wniosek należy złożyć do 30 listopada !!!

 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można złożyć:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 ( w budynku,

w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w postaci elektronicznej za pomocą:

- Portalu Empatia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- bankowości elektronicznej.

Więcej informacji oraz wzór wniosku do pobrania :

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 

.

 

Posiłki

Ogłoszenie

Rodziny, które mają wydane decyzje w sprawie zapłaty za obiady dla dzieci w placówkach oświatowych, w związku z ich zamknięciem mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego na żywność.

Koronawirus - maszeczki

Wspólnie działamy przeciwko koronawirusowi

W pracowni zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy
w Jędrzejowie od kilku dni praca wrze.   Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu szyją maseczki.
Maseczki te służą pracownikom, w szczególności opiekunkom
i pielęgniarkom pracującym u osób starszych oraz pracownikom socjalnym
 i asystentom.

 W miarę możliwości maseczki są też przekazywane sukcesywnie podopiecznym,
w szczególności Środowiskowego Domu Samopomocy
i Dziennego Domu „Sen
ior+”.

20200416_090858.jpg

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JĘDRZEJOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonych, bezpłatnych materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników - w czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatuhttps://www.powiatjedrzejow.pl/bipkod/14733531

Ze względu na konieczność ograniczenia objętości maila - materiały w postaci plakatu informacyjnego oraz ulotki są do pobrania po kliknięciu w poniższe linki:

PLAKAT (wykaz punktów pomocy oraz dane kontaktowe do rejestracji za pośrednictwem powiatu) http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/jedrzejowski_plakat_npp_2020.jpg


ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

 

Jak tylko zakończy się czas epidemii - prześlemy do Państwa plakaty i ulotki w wersji papierowej. Póki co, najlepszą formą kontaktu i promocji pozostaje internet.

Proponowana treść informacji do umieszczenia przy publikowanych plakatach i ulotkach:

 Nieodpłatna pomoc prawna | poradnictwo obywatelskie | mediacje w 2020r.

Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora  zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie). Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy - nie ma obowiązku dokumentowania dochodu.

Obowiązuje WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA NA WIZYTĘ.

W czasie epidemii pomoc udzielana jest zdalnie (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora).

Stowarzyszenie Kibiców NAPRZÓD JĘDRZEJÓW

Aby umożliwić seniorom przebywanie w domu w czasie epidemii
Stowarzyszenie Kibiców NAPRZÓD JĘDRZEJÓW za pośrednictwem OPSMiG w Jędrzejowie proponuje:

nieodpłatną pomoc w ramach wolontariatu

polegającą głównie na:

- dostarczaniu zakupów,
- wyprowadzaniu psa,
- innych po indywidualnym umówieniu się.
                                        

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o zgłaszanie się telefoniczne do OPSMiG w Jędrzejowie :
41-386-18-28 lub 606 410-135 lub 798-946-627

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa