Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

RPO WŚ na lata 2014 – 2020

INFORMACJA

 

Gmina Jędrzejów / Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przystępuje do partnerstwa w celu realizacji projektu partnerskiego, w którym liderem jest Powiat Jędrzejowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.
Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020 w ramach EFS
Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych .

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa