Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

ŚWIADCZENIE DOBRY START 2020r

1 lipca – rusza nabór wniosków online na świadczenie Dobry Start

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U.z 2018r. Poz. 1061 z późn.zm.).

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ( t.j.Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn.zm.).

Świadczenie dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. (świadczenie otrzymają również dzieci, które odpowiednio 20 i 24 rok życia ukończyły w miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku kalendarzowym).

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a szkoła  w rozumieniu przepisów oznacza szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca, natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 Wniosek należy złożyć do 30 listopada !!!

 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można złożyć:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 ( w budynku,

w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w postaci elektronicznej za pomocą:

- Portalu Empatia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- bankowości elektronicznej.

Więcej informacji oraz wzór wniosku do pobrania :

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 

.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa