Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Projekt gminy Jędrzejów i Ośrodka Pomocy Społecznej „PRO SALUTAE” – dla zdrowia

pro salutae

Projekt gminy Jędrzejów i Ośrodka Pomocy Społecznej

„PRO SALUTAE” – dla zdrowia
propozycja na problemy zdrowotne

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie od kilkunastu lat jest pomysłodawcą i realizatorem projektów pomocowych na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego. W bieżącym roku także opracowano wniosek i przystąpiono do ogólnopolskiego konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Projekt Gminy Jędrzejów pt. „PRO SALUTAE” został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie. Działania projektowe będzie realizował jędrzejowski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie czerwiec 2018r. – grudzień 2018r. W ramach projektu przewidziano min.

- działania dla osób z problemami zdrowia psychicznego skierowane dla osób korzystających z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej (będą to m.in.: poradnictwo, warsztaty z psychologiem, warsztaty hobbystyczne)

- działanie dla osób w kryzysie emocjonalnym oraz członków rodzin, w których występuje problem natury psychicznej ( poradnictwo w Punkcie Pomocy Kryzysowej)

- działanie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie pracujących na co dzień z osobami z zaburzeniami psychicznymi ( spotkania wspierające o charakterze superwizyjnym).

Wszystkie formy pomocowe są bezpłatne.
Pierwszym zaplanowanym działaniem jest otwarcie Punktu Pomocy Kryzysowej, który rozpoczął już swoją działalność. Siedziba Punktu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (pokój na parterze), budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W Punkcie raz w tygodniu w godzinach popołudniowych ( 15.30 – 18.00) dyżuruje psycholog, który bezpłatnie udziela porad, konsultacji i wsparcia mieszkańcom naszej gminy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z porady w Punkcie Pomocy Kryzysowej i/lub udziałem w warsztatach psychologicznych mogą uzyskać informację w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 113b ( I piętro, pokój nr 22) lub telefonicznie 41-386 – 41 -95 w dni robocze w godz. 7.30 -15.30.

 


REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW


 

Warsztaty z psychologiem

W dniach od 18 czerwca 2018r. do 21 czerwca 2018r. w godz. 9.00 – 16.00

odbędą się warsztaty z psychologiem  dla uczestników projektu „PRO SALUTAE”.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa