PROSALUTAE II - zajęcia z psychologiem

  • Drukuj

10.06.2019 o godzinie 13:00
w ramach projektu
"PRO SALUTAE II"
Rozpocznie się
cykl warsztatów z psychologiem dla członków rodzin beneficjentów w/w
projektu