Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi


W dniu 17.09.2020r. w siedzibie Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 81 z inicjatywy Burmistrza Miasta Jędrzejowa oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie odbyło się spotkanie, którego celem było zapoznanie członków Gminnej Rady Seniorów z placówką i zasadami jej funkcjonowania, jak również omówienie możliwości współpracy i wykorzystania zasobów placówki na rzecz środowisk senioralnych.
Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  Jolanta Pazera, która przywitała gości i przedstawiła cel spotkania oraz zasady współpracy pomiędzy Dziennym Domem „Senior+” a organizacjami senioralnymi z terenu miasta             i gminy Jędrzejów. Następnie Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek oraz Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Władysław Blicharski pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych rozwiązań a także wyrazili zadowolenie z możliwości nawiązania współpracy Dziennego Domu z organizacjami senioralnymi. Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” oraz zasad jego funkcjonowania.
Podsumowując spotkanie ustalono co następuje:
- pomieszczenia Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie będą udostępnianie  organizacjom senioralnym z terenu miasta i gminy Jędrzejów w dni robocze w godz. 16:00-19:00 po uprzednim podpisaniu Porozumienia o nieodpłatnym korzystaniu z pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie. Treść Porozumienia została zaakceptowana przez Gminną Radę Seniorów,   
 - pomieszczenia Dziennego Domu „Senior +” będą udostępnianie zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań,
- Gminna Rada Seniorów będzie informować inne organizacje senioralne o zasadach korzystania z pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+”.
Ponadto w trakcie spotkania Gminna Rada Seniorów podpisała Porozumienie o nieodpłatnym korzystaniu z pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie

Zdjęcie

Otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników Dziennego Domu „ Senior+”

senior-plus-logo_małe.jpg

Otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników Dziennego Domu „ Senior+” w Jędrzejowie.

W dniu 14.09.2020r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników Dziennego Domu „ Senior+” w Jędrzejowie. Zaprezentowane prace powstały w trakcie warsztatów plastycznych, które poprowadził  artysta plastyk Zbigniew Kasprzak. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno zaproszonych gości jak i samych seniorów. Swoją obecnością wystawę zaszczycili: Burmistrz Miasta Jędrzejowa – Marcin Piszczek, Sekretarz Gminy – Renata Kawiorska, Dyrektor Muzeum im. Przypkowskich – Jan Przypkowski, Dyrektor Centrum Kultury – Józef Straszak, artysta plastyk – Zbigniew Kasprzak, emerytowana Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie – Grażyna Chabior, emerytowana Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie – Wiesława Kamińska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie –Jolanta Pazera oraz Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie - Agnieszka Derszniak.   
Podczas wystawy  czas uprzyjemnił występ duetu muzycznego z Sędziszowa:  Edward Gola – skrzypce, Mariusz Stradomski – akordeon.
Dzienny Dom „ Senior+” w Jędrzejowie od lipca br. realizuje zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 – Moduł II „ Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”. Ze środków tego Programu współfinansowane były zarówno warsztaty plastyczne jak i wystawa.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

„Kwiatowe Wakacje” w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie dobiegły końca.

senior-plus-logo_małe.jpg

„Kwiatowe Wakacje” w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie dobiegły końca.

Tegoroczny wakacyjny czas był dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie bardzo atrakcyjny i aktywny. Wszystkie zorganizowane spotkania i zajęcia – zgodnie z nazwą wakacji - zawierały w sobie kwiatowe treści. Odbyły się min.:

- Mini koncert pt. „Kwiaty w poezji i piosence”- podczas którego seniorzy prezentowali piękne wiersze i piosenki o tematyce kwiatowej,

- Kwiatowy Pokaz Mody- gdzie seniorzy wcielili się w role modeli i modelek i z pełną gracją prezentowali przygotowane przez siebie kwiatowe stroje.

- Dwudniowe zajęcia z florystą – w trakcie których seniorzy układali piękne kwiatowe kompozycje i bukiety,

-Warsztatyplastyczne, które stanowiły prawdziwe wyzwanie dla seniorów. Poprowadzone były przez miejscowego artystę malarza Pana Zbigniewa Kasprzaka. Pod okiem mistrza seniorzy tworzyli swoje dzieła. Wystawę tych dzieł będzie można zobaczyć w Centrum Kultury w Jędrzejowie jeszcze we wrześniu.

Ponadto, seniorzy odwiedzili Ogród na rozstajach w Młodzawach, gdzie podziwiali wiele gatunków kwiatów, krzewów i drzew.                                                                                    Zwieńczeniem „Kwiatowych Wakacji „było wyjście do Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, gdzie seniorzy obejrzeli muzealne eksponaty, wysłuchali ciekawych opowieści Dyrektora Muzeum i spędzili miło czas w pięknym muzealnym ogrodzie.

Seniorzy bardzo chętnie włączali się w proponowane im aktywności. Dzięki nim nie myśleli o samotności, chorobach czy codziennych problemach. Spędzali czas w miłej atmosferze, rozwijali swoje zainteresowania, niektórzy odkryli w sobie nowe talenty. Wspomnienia „Kwiatowych Wakacji” z pewnością zostaną na długo w ich pamięci.

Poza wymienionymi atrakcjami Dzienny Dom „Senior+” każdego dnia świadczył seniorom następujące usługi: socjalne, edukacyjne, kulturalno- oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, terapię zajęciową , zajęcia sportowo rekreacyjne i aktywizujące społecznie.

Dzienny Dom „ Senior+” w Jędrzejowie od lipca br. realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 – Moduł II „ Zapewnienie funkcjonowania dziennego Domu Senior+”. Ze środków tego Programu współfinansowane były również zajęcia i spotkania organizowane w takcie „Kwiatowych Wakacji”.

Galeria zdjęć:

Zdjęcie1
Zdjęcie2
Zdjęcie3
Zdjęcie4
Zdjęcie5
Zdjęcie6
Zdjęcie7
Zdjęcie8
Zdjęcie9
Zdjęcie10
Zdjęcie11
Zdjęcie12
Zdjęcie13
Zdjęcie14
Zdjęcie15
Zdjęcie16
Zdjęcie17
Zdjęcie18
Zdjęcie19
Zdjęcie20
Zdjęcie21

NIECZYNNY Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom Senior +

NIE BĘDZIE CZYNNY DO 10 KWIETNIA 2020r.

Dzienny Dom „Senior+”

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujące na terenie naszej gminy do Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie.    

Dom posiada 40 miejsc dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku                                

w godz. od 7.30. do15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.                             Funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Dzienny Dom „Senior+” oferuje: usługi socjalne (w tym zapewnienie obiadu), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii , zajęcia sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapię zajęciową.                                            

W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy mają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych a także realizowania własnych pasji i zainteresowań.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu określa Uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Nr XIX/161/19 z dnia 30.12.2019 r.

Przyznanie świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego przez kandydata wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin rekrutacji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” powinny złożyć wypełniony :

Zasady działalności Dziennego Domu „Senior+” określa Regulamin działalności Dziennego Domu "Sernior+"

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka przy ul. 11 Listopada 113b lub pod numerami telefonów: 41/386-18-28 oraz 505-022-340

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa