Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

KOMUNIKAT

komunikat.jpg

Zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym powiecie obowiązują nowe zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie:
- na czas pandemii wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa klientów w budynkach Ośrodka przy ul. 11 Listopada 113b oraz ul. Reymonta 12;
Kontakt z pracownikami Ośrodka jest możliwy drogą telefoniczną, listownie lub drogą elektroniczną;
- wnioski należy przesyłać drogą listową lub elektroniczną (empatia.mpips.gov.pl , epuap.gov.pl). Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Ośrodka.
Wyjaśnienia, co do wymaganych załączników do wniosków można uzyskać telefonicznie;
- korespondencję, w tym wnioski o świadczenia, można również wrzucać do skrzynki podawczej wyłożonej na parterze w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. 11 Listopada 113b oraz skrzynki wyłożonej w budynku przy ul. Reymonta 12 (siedziba świadczeń rodzinnych).

W sprawach wyjątkowych, w których bezpośrednia obsługa jest niezbędna, klienci będą załatwiani (po uprzednim umówieniu się telefonicznym):
- w budynku przy ul. 11 Listopada 113b na parterze w pokoju nr 1 „Informacja” przez okienko podawcze;
- w budynku przy ul. Reymonta 12 (sekcja świadczeń rodzinnych) na parterze
w pokoju nr 5 przez okienko podawcze;

W pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba.

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze nie zwalniają z obowiązku niezwłocznego powiadamiania Ośrodka o zmianach sytuacji rodzinnej lub dochodowej oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.

Klientom OPS w Jędrzejowie rekomenduje się uzyskiwanie informacji:
- drogą telefoniczną (41 – 38-618-28, 41-38-640-79, świadczenia rodzinne
i alimentacyjne, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe: 41-386-17-83, 788-667-943),
- poprzez pocztę e-mail (główny adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (epuap.gov.pl),

Jednocześnie OPS w Jędrzejowie przypomina, że nie jest możliwa obsługa klientów podlegających kwarantannie, z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlących lub z innymi objawami grypopodobnymi.

 

Osobom starszym lub z obniżoną odpornością zaleca się nieopuszczanie mieszkania i załatwianie spraw za pośrednictwem członków rodziny, gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listownie.

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana seniorom przez opiekunki zatrudniane przez Ośrodek jest nadal świadczona, ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności. W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i opiekunek
w każdym środowisku indywidualnie rozpatrywana jest możliwość skrócenia czasu przebywania opiekunki do czasu potrzebnego na wykonanie podstawowych, niezbędnych czynności.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będą świadczone w sytuacji bezwzględnej konieczności.

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie będzie funkcjonował zgodnie z tymi zasadami przez cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub do odwołania.

Informacja

Informacja

W dniu 7 września 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Jędrzejowie gościliśmy Pana Piotra Wawrzyka - Wiceministra Spraw Zagranicznych, posła na Sejm RP oraz Pana Łukasza Gryń ze Stowarzyszenia Kocham Świętokrzyskie, którzy podarowali nam środki ochrony osobistej, tj.: płyny dezynfekcyjne, maski, rękawice i fartuchy ochronne. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.


POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ!

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ!

Każdy, kto w związku z epidemią koronawirusa potrzebuje pomocy – nie wie, gdzie zwrócić się                           ze swoim problemem, chce zasięgnąć porady psychologa, uzyskać fachową poradę – może skorzystać ze specjalnych telefonów interwencyjnych, uruchomionych w ramach projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Telefonować można od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-14.00 pod numery:

41 342 19 02 oraz 41 248 17 00 – interwencja kryzysowa

Projekt trwa od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

INFORMACJA - DOBRY START 2020r.

INFORMACJA

Od 1 sierpnia 2020r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w formie papierowej bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie - siedziba świadczeń rodzinnych przy
ul. Reymonta 12
( w budynku, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego) lub za pośrednictwem poczty.


Nadal możliwe jest składanie wniosków drogą elektronicznąza pomocą:

- Portalu Empatia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- bankowości elektronicznej.

Druki wniosków są do pobrania w siedzibie świadczeń rodzinnych przy
ul. Reymonta 12, w punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego (parter)
lub ze strony internetowej OPS: www.opsjedrzejow.pl (w zakładce: Sekcja świadczeń rodzinnych; Wzory wniosków i oświadczeń).

Dofinansowania na realizację rządowego Programu „Senior+”

                                                                    Clipboard01.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 W W dniu 30 lipca 2020r. w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy z przedstawicielami kilkunastu samorządów, które uzyskały dofinansowania na realizację rządowego Programu „Senior+” . Gmina Jędrzejów aplikowała o środki w ramach modułu II na dofinansowanie do funkcjonowania Dziennego Domu
„Senior +”, który został utworzony w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 81
( również w ramach programu „Senior+”).

Środki te zostaną wykorzystane na zorganizowanie zajęć aktywizujących dla uczestników Domu, na zakup materiałów i sprzętu do zajęć , na rekreację oraz opiekę pielęgniarską. O właściwe, optymalne wydatkowanie środków
z korzyścią dla pensjonariuszy zadbają pracownicy OPS-u i Domu
„Senior +. Dzięki dofinansowaniu, oferta placówki zostanie rozszerzona
a seniorzy spędzą czas aktywnie, rozwijająco i różnorodnie.      

 

resized_20200730_101849m.jpg

 

resized_20200730_101948m.jpg

resized_20200730_123740m.jpg

 

Kolejne programy pomocowe

Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie na kolejne programy pomocowe. 14 lipca 2020r. w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy z przedstawicielami dwudziestu kilku samorządów, które podjęły wyzwanie i sięgnęły po te środki. Wśród tych gmin była Gmina Jędrzejów. Podpisane umowy dotyczą programów w ramach Solidarnościowego   Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020.

Ideą Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy, zastępstwa w pełnieniu opieki nad swoimi bliskimi.
Podczas, kiedy osoba zatrudniona w ramach programu zajmie się osoba niepełnosprawną, opiekunowie zyskają czas dla siebie, który mogą przeznaczyć na załatwienie pilnych spraw lub po prostu odpoczynek.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” ma na celu wsparcie w formie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W gminie Jędrzejów realizatorem powyższych programów jest Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Ośrodek realizuje także inne programy skierowane do osób starszych a także do osób niepełnosprawnych. Jest to Program „Opieka 75 +”, który wspiera samorządy w realizowaniu usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 i więcej oraz nowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. Odbiorcami programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Więcej informacji na temat Programów pomocowych można uzyskać na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej: www.opsjedrzejow.pl lub telefonicznie pod numerem
tel. 41 386 18 28 ( wew. 32)
oraz osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b (kierownik sekcji usług opiekuńczych).

resized 20200714 083924-2

 

resized 20200714 083928-3

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa