Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

  • Drukuj

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Wysokość dodatku – 95,00 zł miesięcznie.