Trwa ładowanie strony

Aktualności

Informacja o dodatku węglowym oraz dodatków na inne źródła ciepła – nowelizacja przepisów – listopad 2022r.

Informacja o dodatku węglowym oraz dodatków na inne źródła ciepła – nowelizacja przepisów – listopad 2022r.

 Z dniem 3 i 4 listopada 2022r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany do „Ustawy
o dodatku węglowym”  oraz do „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie niektórych  źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw”. Nowelizacje umożliwiają  otrzymanie dodatku  m.in. w sytuacjach:
  • „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem
    w odrębnych lokalach,
    których źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.”
Po stronie wnioskodawcy leży udokumentowanie faktu niemożności wyodrębnienia adresu dla odrębnego lokalu.
  • „Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r.
    a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. …”
Każdorazowo w tych sytuacjach przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy przez  pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, który sporządza protokół  w oparciu o zastany stan faktyczny oraz udostępnione dokumenty.
Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego lub do innych źródeł ciepła wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizowanej ustawy stosowane będą przepisy znowelizowane.

UWAGA:

Osoby, u których postępowanie zakończyło się negatywnie a zachodzą przesłanki  uwzględnione w nowych przepisach mogą ponownie ubiegać się o wypłatę dodatku poprzez złożenie nowego wniosku  terminie do 30 listopada 2022r.   

Osoby, które już otrzymały dodatek węglowy nie mogą ubiegać się o wypłatę dodatków
z niektórych źródeł ciepła ogrzewania i odwrotnie osoby, które otrzymały np. dodatek na drewno nie mogą ubiegać się o wypłatę dodatku węglowego. Nadal obowiązuje zasada jeden dodatek na jedno gospodarstwo domowe.Więcej informacji udzielą pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych przy ul. Reymonta   
 
0
Data utworzenia: 10 Lis 2022