Trwa ładowanie strony

Aktualności

BON ENERGETYCZNY 2024

BON ENERGETYCZNY
Wnioski o wypłatę bonu energetycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek w terminie od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 września 2024r.
Wnioski złożone po dniu 30 września 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.
W gminie Jędrzejów wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie – Sekcję Świadczeń Rodzinnych, ul Reymonta 12 (parter).


Bon energetyczny jest świadczeniem, którego przyznanie uzależnione jest od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzyskanym w 2023r. 
Dochód na osobę nie może przekroczyć:
- 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1700 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. i jest wypłacany jednorazowo.
Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
  • 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 400 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 500 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób
  • 600 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
  • 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 800 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 1000 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 1200 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
Podwyższony bon energetyczny można otrzymać, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.


W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego wynosi 20 zł.


Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej.
Przekazanie wniosku drogą tradycyjną (papierowo) może natomiast nastąpić poprzez osobiste przedłożenie w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Informacja o przyznaniu bonu energetycznego będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie.
Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty bonu energetycznego.


LINK DO WNIOSKU
1
Data utworzenia: 05 Lip 2024