Ogłoszenie dotyczące przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej

INFORMACJA DLA WYKONAWCY o możliwości przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.