Trwa ładowanie strony

Pozostała działalność

Klub Amazonek

Klub Amazonek, który działa od 1999r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej do czerwca 2018r. był filią Świętokrzyskiego Klubu Amazonek przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Obecnie działa samodzielnie jako stowarzyszenie pod nazwą Jędrzejowski Klub „Amazonek”. Jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i praktyczną pomocą kobietom dotkniętym rakiem piersi. Działania klubu zmierzają do ułatwienia kobietom powrotu do zdrowia oraz uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia. 

Siedziba Jędrzejowskiego Klubu „Amazonek” mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Jędrzejowie na ul. 11 Listopada 113B. 

Zajęcia odbywają się we wtorki od godz. 15.00.

Cele Jędrzejowskiego Klubu „Amazonki”:

  • niesienie wsparcia psychicznego przed i po operacji,
  • prowadzenie zajęć z rehabilitacji fizycznej przez profesjonalnych rehabilitantów (gimnastyka, basen),
  • pełnienie dyżurów przy telefonie klubu,
  • edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia choroby nowotworowej piersi,
  • współpraca z innymi organizacjami.

Klub jest stowarzyszeniem "non profit"

Bliższe informacje pod nr telefonu:

605- 272-098 p. Irena Bal – Prezes Stowarzyszenia 

41 386-41-95 - Ośrodek Pomocy Społecznej czynny pon- pt 7.30 – 15.30