Trwa ładowanie strony

PROGRAM WIELOLETNI „ SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2024

W dniu 05 czerwca 2024r. w Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk  podpisał umowy z przedstawicielami kilkunastu samorządów, które uzyskały dofinansowania na realizację rządowego Programu „Senior+”. Program „Senior+” zakłada dofinansowanie jednostek samorządu do zadań polegających na tworzeniu i prowadzeniu infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób starszych. Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez tworzenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Gmina Jędrzejów aplikowała o środki w ramach Modułu II Programu „Senior+” na dofinansowanie do funkcjonowania  Dziennego Domu  „Senior +”, który został utworzony w 2019r. w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 81. Pozyskane środki zostaną wykorzystane m.in. na zorganizowanie zajęć aktywizujących dla uczestników Domu, na zakup materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć, na rekreację oraz opiekę pielęgniarską. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, dotychczasowa oferta placówki zostanie rozszerzona  a seniorzy spędzą czas aktywnie i różnorodnie.