Trwa ładowanie strony

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024r

                               „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
http://zelechow.pl/wp-content/uploads/2022/10/logo.png
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu realizowanego  z  Funduszu Solidarnościowego
 

                        „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi  do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.  Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024  jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy dla opiekuna w odciążeniu od codziennych obowiązków związanych z opieką nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany może być w dwóch formach: 

1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
 • domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
 • w centrum opiekuńczo- mieszkalnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu
2.  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • mieszkaniu treningowym lub wspomaganym  ( z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 • ośrodku wsparcia,
 • rodzinnym domu pomocy,
 •  domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 • domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
 • placówce zapewniającej całodobową opiekę,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora programu,
 • centrum opiekuńczo – mieszkalnym.
Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113b. Zgłoszenia można dostarczać osobiście, telefonicznie 41 386 18 28 wew. 32, 798 946 627, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: OPSMiG w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113 b, 28-300 Jędrzejów lub pocztą elektroniczną: ops@opsjedrzejow.pl.     
  
 Termin składania zgłoszeń do 13 listopada 2023.


Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę na to zadanie.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie pod numerem telefonu 41 386 18 28  wew. 32 lub 789 946 627.        

Więcej informacji:Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024.