Trwa ładowanie strony

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА (KLAUZULA UA)

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА
Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) - далі "RODO" повідомляю, що:
1.Адміністратором ваших даних є  Центр соціального захисту міста та ґміни в Єнджейове, вул. 11 Listopada 113b, тел. 41 386 18 28,  ops@opsjedrzejow.pl, від імені якої діє директор Jolanta Pazera.
2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв'язатися з усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної пошти: Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl) або письмово за адресою адміністратора.
3. Ваші персональні дані оброблятимуться лише з метою надання допомоги Центром соціальної допомоги міста та ґміни в Єнджеюві.
4. Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц) RODO. Особливі положення були включені в закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни»  (Вісник законів від 2022 року, позиція 583).
5. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде мова, зобов'язані надати їх. Не надання даних призведе до неможливості зарахування дитини, що проживає в межами території, яка стосується цієї школи, в клас державної початкової школи.
6. Ваші дані можуть бути передані третім особам на підставі договору про довірення опрацювання персональних даних, а також юридичним особам або органам, уповноваженим на підставі законодавства.
7. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для виконання вищенаведеного з урахуванням періодів зберігання визначених спеціальними положеннями, у цьому архівними положеннями.
8. У зв'язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:
a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;
b) виправлення даних;
c) обмеження опрацювання персональних даних;
d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі ст. 17 абз. 1 RODO.
9. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).
10. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання.
11. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію)