Trwa ładowanie strony

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024r

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ” – edycja 2024

 

 
Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, sztukaOpis wygenerowany automatycznieOśrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ” – edycja 2024.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu  w życiu społecznym oraz wspomaganie  w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom z niepełnosprawnościami prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” adresowany jest do:
  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi w ramach Programu  polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych; 
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
    wystawy).                                                                                                                              


Osoby  zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o wypełnienie następujących  dokumentów stanowiących załączniki do Programu :
- karta zgłoszenia,
- zakres czynności w ramach usług asystenta
- oświadczenie dotyczące wskazania asystenta osobistego  
- klauzula informacyjna RODO - klauzula informacyjna MRiPS

Powyższe dokumenty wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności można złożyć
w następujący sposób:

1. dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w  Jędrzejowie,
ul. 11 Listopada 113 B  lub


2.wysłać pocztą tradycyjną na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów 

lub


3. za pomocą poczty elektronicznej :
ops@opsjedrzejow.pl  

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Jędrzejów

Planowana liczba uczestników Programu to 48 osób.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przy uwzględnieniu sytuacji osoby z niepełnosprawnością, tj. stopnia niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu. Po wyczerpaniu środków finansowych karty zgłoszeniowe osób chętnych do udziału w Programie będą zamieszczane na liście rezerwowej.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta  i Gminy
w Jędrzejowie  Tel.  41 386 18 28 ( wew. 32), e-mail: mchrzanowska@opsjedrzejow.pl

Więcej informacji na stronach:                                      
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Zakres czynności w ramach usług asystenta

Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta osobistego
Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna MRiPS


Druki  dostępne są również w siedzibie OPSM iG  w Jędrzejowie
ul. 11 listopada 113 b  ( pokój nr 1 Informacja)