Trwa ładowanie strony

Usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Wychodząc naprzeciw zachodzącym zmianom demograficznym i społecznym, które wpływają na zwiększone zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi społeczne Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat rozbudowuje system wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i z zaburzeniami psychicznymi. Do tych grup społecznych ofertę swoją kieruje Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym w ramach którego realizowane są następujące formy wsparcia:
a) usługi, tj. usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie tzw. „pomocy sąsiedzkiej”, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
b) ośrodek wsparcia, tj. Dzienny Dom Senior+
c) mieszkania chronione
Formy te są w stałej ofercie pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ponadto, w ramach Działu podejmowane są dodatkowe działania dla osób  starszych, niepełnosprawnych dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym (projekty i programy). Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest realizatorem programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Są to:
- Program „Opieka 75 +”
W ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące programy:
-Program „Opieka 75 +”
-„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 - Program „Opieka wytchnieniowa” 
W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program:
- Program „Wspieraj Seniora” .                                                                    


Wszystkie formy realizowane przez Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym służą rozwijaniu oparcia dla osób niesamodzielnych, przeciwdziałają instytucjonalizacji i umieszczaniu osób w stacjonarnych domach pomocy społecznej.

Więcej wiadomości na temat powyższych  form pomocy można znaleźć w poszczególnych zakładkach