Trwa ładowanie strony

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024r

Programu „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024

 

Obraz zawierający symbol, Grafika, designOpis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, symbol, godło, logoOpis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, chmura, niebo, na wolnym powietrzuOpis wygenerowany automatycznie


Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest możliwość uzyskania przez opiekuna osoby z niepełnosprawnością doraźnej, czasowej pomocy  w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2)  dorosłymi osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.                             

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.


Program ma zapewniać:
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację opiekunom.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie następujących dokumentów stanowiących załączniki do Programu:
- karta zgłoszenia
- oświadczenie dotyczącego wskazania osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej

- klauzula informacyjna RODO
- klauzula informacyna MRiPS


Powyższe dokumenty wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  należy złożyć w następujący sposób:
 
  • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
    w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 B lub
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów 

lub

 
  • za pomocą poczty elektronicznej : ops@opsjedrzejow.pl 
Planowana liczba uczestników Programu to 57 osób.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych.

Po wyczerpaniu środków finansowych karty zgłoszeniowe osób chętnych do udziału w Programie będą zamieszczane na liście rezerwowej.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  Tel.  41 386 18 28 ( wew. 32), e-mail: mchrzanowska@opsjedrzejow.pl

Więcej informacji na stronie:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024.


Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie o wyborze osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna MRiPS


Powyższe druki dostępne są również w siedzibie  OPSMiG w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113 b (pokój nr 1 Informacja)