Trwa ładowanie strony

Uroczyste otwarcie Domu Senior +


Uroczyste otwarcie Dziennego Domu „ Senior+” w Jędrzejowie

W dniu 30.06.2021 r. odbyło się odroczone w czasie z powodu pandemii  uroczyste otwarcie Dziennego Domu „ Senior +” w Jędrzejowie, placówki działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta  i Gminy w Jędrzejowie, utworzonej w 2019 r. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
W uroczystości wzięli udział m.in: wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk przedstawiciel posłanki na Sejm RP Agaty Wojtyszek - Rafał Wiśniewski, w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego - rzecznik prasowy Wojewody - Marzena Chodakowska, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, wicestarosta Powiatu Jędrzejowskiego Maria Barańska, burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, sekretarz Gminy  Renata Kawiorska, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie Anna Stawecka , była dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie Grażyna Chabior, przedstawiciele Rady Miejskiej w Jędrzejowie,  przedstawiciele organizacji senioralnych z terenu gminy oraz wielu innych znamienitych gości.  
W czasie oficjalnych przemówień nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania placówki.  
Prelegenci z serdecznością życzyli uczestnikom Domu zdrowia, zadowolenia z oferty placówki, realizacji pasji i zainteresowań  a także możliwości działań na rzecz innych.
Po przemówieniach i podziękowaniach nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi następnie poświęcenia Domu dokonał o. Opat Klasztoru Cystersów w Jędrzejowie Rafał Ścibiorowski.
Uroczystość uświetnił nagrodzony gromkimi brawami występ artystyczny uczestników Dziennego Domu pt „ Smutki i radości objawów starości”.
Na zakończenie wszyscy chętni mogli zwiedzić pomieszczenia placówki, wpisać się do pamiątkowej kroniki Domu oraz posmakować przygotowanego poczęstunku.


GALERIA Z UROCZYSTEGO OTWARCIA