Trwa ładowanie strony

Dzienny Dom Senior +

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujące na terenie naszej gminy do Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie. Dom posiada 40 miejsc dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30. do15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Funkcjonuje w strukturze  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
Dzienny Dom „Senior+” oferuje: usługi socjalne (w tym zapewnienie obiadu), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, zajęcia sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz  terapię zajęciową.                                             
W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy mają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych a także realizowania własnych pasji i zainteresowań.
Zasady odpłatności za pobyt w Domu określa Uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XIX/161/19 z dnia 30.12.2019 r.
Przyznanie świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego przez kandydata wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin Rekrutacji.
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” powinny złożyć wypełniony :
Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+”     
Kwestionariusz zgłoszeniowy,
Zaświadczenie  o stanie zdrowia.                                                                           
Zasady działalności Dziennego Domu „Senior+” określa Regulamin Działalności Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie
Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie Ośrodka przy ul. 11 Listopada 113b lub pod numerami telefonów:  41/386-18-28  oraz  505-022-340

GALERIA ZDJĘĆ
Pliki do pobrania

Kwestionariusz zgłoszeniowy 730 kb Pobierz plik
Wniosek 723 kb Pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie 723 kb Pobierz plik
Uczestnicy Dziennego Domu „ Senior+” po pierwszym szczepieniu przeciw COVID -19

Uczestnicy Dziennego Domu „ Senior+” po pierwszym szczepieniu przeciw COVID -19

Uczestnicy Dziennego Domu „ Senior+” po pierwszym szczepieniu przeciw COVID -19

Dzienny Dom „Senior+” dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników

Dzienny Dom „Senior+” dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników, Dzienny Dom „Senior+” w Jędrzejowie za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego ( Pismo: znak PSZ.VI.946.66.2020.KO z dnia 15.10.2020r.) od dnia 19.10.2020 r. do

Otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników Dziennego Domu „Senior+”

Otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników Dziennego Domu „Senior+”

Otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie.

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi

„Kwiatowe Wakacje” w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie dobiegły końca.

„Kwiatowe Wakacje” w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie dobiegły końca.

„Kwiatowe Wakacje” w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie dobiegły końca. Tegoroczny wakacyjny czas był dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie bardzo atrakcyjny i aktywny. Wszystkie

Dzienny Dom Senior+

Dzienny Dom Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujące na terenie naszej gminy do Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie.