Trwa ładowanie strony

Dzienny Dom Senior +

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujące na terenie naszej gminy do Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie. Dom posiada 40 miejsc dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30. do15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Funkcjonuje w strukturze  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
Dzienny Dom „Senior+” oferuje: usługi socjalne (w tym zapewnienie obiadu), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, zajęcia sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz  terapię zajęciową.                                             
W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy mają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych a także realizowania własnych pasji i zainteresowań.
Zasady odpłatności za pobyt w Domu określa Uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XIX/161/19 z dnia 30.12.2019 r.
Przyznanie świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego przez kandydata wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin Rekrutacji.
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” powinny złożyć wypełniony :
Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+”     
Kwestionariusz zgłoszeniowy,
Zaświadczenie  o stanie zdrowia.                                                                           
Zasady działalności Dziennego Domu „Senior+” określa Regulamin Działalności Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie
Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie Ośrodka przy ul. 11 Listopada 113b lub pod numerami telefonów:  41/386-18-28  oraz  505-022-340

GALERIA ZDJĘĆ
Pliki do pobrania

Kwestionariusz zgłoszeniowy 730 kb Pobierz plik
Wniosek 723 kb Pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie 723 kb Pobierz plik
Senioralia 2022

Senioralia 2022

Uczestnicy Dziennego Domu „Senior +” w Jędrzejowie wzięli udział w Senioraliach 2022.

Uczestnicy Dziennego Domu „ Senior+” po pierwszym szczepieniu przeciw COVID -19

Uczestnicy Dziennego Domu „ Senior+” po pierwszym szczepieniu przeciw COVID -19

Uczestnicy Dziennego Domu „ Senior+” po pierwszym szczepieniu przeciw COVID -19

Dzienny Dom „Senior+” dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników

Dzienny Dom „Senior+” dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników, Dzienny Dom „Senior+” w Jędrzejowie za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego ( Pismo: znak PSZ.VI.946.66.2020.KO z dnia 15.10.2020r.) od dnia 19.10.2020 r. do

Otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników Dziennego Domu „Senior+”

Otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników Dziennego Domu „Senior+”

Otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie.

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi

„Kwiatowe Wakacje” w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie dobiegły końca.

„Kwiatowe Wakacje” w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie dobiegły końca.

„Kwiatowe Wakacje” w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie dobiegły końca. Tegoroczny wakacyjny czas był dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie bardzo atrakcyjny i aktywny. Wszystkie

Dzienny Dom Senior+

Dzienny Dom Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujące na terenie naszej gminy do Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie.