Trwa ładowanie strony

Dzienny Dom Senior

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi

Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął współpracę z organizacjami senioralnymi

W dniu 17.09.2020r. w siedzibie Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 81 z inicjatywy Burmistrza Miasta Jędrzejowa oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie odbyło się spotkanie, którego celem było zapoznanie członków Gminnej Rady Seniorów z placówką i zasadami jej funkcjonowania, jak również omówienie możliwości współpracy i wykorzystania zasobów placówki na rzecz środowisk senioralnych.
Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  Jolanta Pazera, która przywitała gości i przedstawiła cel spotkania oraz zasady współpracy pomiędzy Dziennym Domem „Senior+” a organizacjami senioralnymi z terenu miasta             i gminy Jędrzejów. Następnie Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek oraz Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Władysław Blicharski pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych rozwiązań a także wyrazili zadowolenie z możliwości nawiązania współpracy Dziennego Domu z organizacjami senioralnymi. Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” oraz zasad jego funkcjonowania.
Podsumowując spotkanie ustalono co następuje:
- pomieszczenia Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie będą udostępnianie  organizacjom senioralnym z terenu miasta i gminy Jędrzejów w dni robocze w godz. 16:00-19:00 po uprzednim podpisaniu Porozumienia o nieodpłatnym korzystaniu z pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie. Treść Porozumienia została zaakceptowana przez Gminną Radę Seniorów,   
 - pomieszczenia Dziennego Domu „Senior +” będą udostępnianie zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań,
- Gminna Rada Seniorów będzie informować inne organizacje senioralne o zasadach korzystania z pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+”.
Ponadto w trakcie spotkania Gminna Rada Seniorów podpisała Porozumienie o nieodpłatnym korzystaniu z pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie

0
Data utworzenia: 22 Wrz 2020