Trwa ładowanie strony

Dzienny Dom Senior

Dzienny Dom Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujące na terenie naszej gminy do Dziennego Domu „Senior+” w Jędrzejowie.

Dom posiada 40 miejsc dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30. do15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
Dzienny Dom „Senior+” oferuje:
 • usługi socjalne (w tym zapewnienie obiadu),
 • edukacyjne,
 • kulturalno-oświatowe,
 • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • aktywizujące społecznie
 • terapię zajęciową.                                     
W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy mają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych a także realizowania własnych pasji i zainteresowań.
Zasady odpłatności za pobyt w Domu określa Uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XIX/161/19 z dnia 30.12.2019 r.
Przyznanie świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego przez kandydata wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin rekrutacji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” powinny złożyć wypełniony:
 1. Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+”
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy,
 3. Zaświadczenie lekarskie
 4. Zasady działalności Dziennego Domu „Senior+” określa Regulamin działalności Dziennego Domu "Sernior+"

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka przy ul. 11 Listopada 113b lub pod numerami telefonów: 41/386-18-28 oraz 505-022-340
0
Data utworzenia: 09 Mar 2020
Pliki do pobrania

Regulamin Rekrutacji 1494 kb Pobierz plik
Regulamin Działalności Dziennego Domu Senior+ 3182 kb Pobierz plik
Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ 39 kb Pobierz plik
Kwestionariusz zgłoszeniowy 730 kb Pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie 38 kb Pobierz plik