Trwa ładowanie strony

Aktualności

Informacja dotycząca dodatku węglowego

Informacja dotycząca dodatku węglowego

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  informuje, że z dniem 20 września 2022r. weszły w życie zmiany do  ustawy o dodatku węglowym, które mają na celu doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy.

Zmiany te obejmują przede wszystkim dojaśnienie, że w przypadku gdy  pod jednym adresem  zamieszkania  zamieszkuje więcej, niż jedno  gospodarstwo domowe jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich  gospodarstw domowych zamieszkujących  pod tym adresem. W przypadku złożenia więcej wniosków- dodatek zostanie przyznany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
Co istotne, czas na wypłatę dodatku został wydłużony do
                                        2 miesięcy.


Pragniemy poinformować wnioskodawców, którzy do tej pory złożyli wnioski i oczekują na wypłatę, że będzie ona możliwa po otrzymaniu przez OPSMiG w Jędrzejowie środków finansowych na to zadanie.
Na dzień 20.09.2022  Ośrodek Pomocy Społecznej nie otrzymał środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego.

Prosimy wnioskodawców o wyrozumiałość i cierpliwość.
0
Data utworzenia: 20 Wrz 2022