Trwa ładowanie strony

Aktualności

Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Jędrzejów uzyskała środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Obraz przedstawia postać człowieka poruszającegocą sie na wózku inwalidzkim oraz dwie postaci stojące obok.

Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Jędrzejów uzyskała środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w
 ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. wyjściach do muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy itp.
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA  stanowiącej załącznik do Programu.
Karty należy złożyć w następujący sposób:
 •  dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 B
 • wysłać poczta tradycyjną na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów

Przewidywana liczba uczestników Programu to 30 osób.
Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta  i Gminy w Jędrzejowie  Tel.  41 386 18 28 ( wew. 32), e-mail: aderszniak@opsjedrzejow.pl

Więcej informacji na stronach:

Pliki do pobrania:
Karta-zagłoszeniowa-Program


Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w placówce OPSMiG w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113 b
1
Data utworzenia: 20 Kwi 2021