Trwa ładowanie strony

Aktualności

Uroczyste otwarcie meszkań treningowych i wspomaganych

Galeria zdjęć z uroczystego otwarcia placówki

Dnia 21 czerwca 2024r. oficjalnie zostały oddane do użytku mieszkania treningowe i wspomagane,  które wcześniej nazywały się mieszkaniami chronionymi. Mieszkania powstały w dawnym budynku Kolejowego Domu Kultury w Jędrzejowie przy ul. Dojazd ( teren kolejki wąskotorowej). Mieszkania treningowe i wspomagane  są  formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby  w codziennym funkcjonowaniu.

 W otwarciu wzięli udział między innymi: Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, Sekretarz Gminy Renata Kawiorska, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Wojciech Zwierzchowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie Robert Kruk, Wiceprzewodniczący:  Karolina Jarosz w podwójnej roli radnej i Pełnomocnika Wojewody do spraw ekonomii społecznej i spraw seniorów oraz Wacław Kędra, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska,  przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny Tomasz Kowalski, Kierownik Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Marta Łysek, Kierownik  Zakładu Usług Komunalnych  Andrzej Wójcik, Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów  Elżbieta Sputo, była dyrektor OPSMiG w Jędrzejowie a obecnie prezes stowarzyszenia „Aktywność i integracja” Grażyna Chabior, przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta w Jędrzejowie Renata Bochenko oraz przedstawiciel Środowiskowego Domu Samopomocy Agnieszka Domańska. W podziękowaniu za zaproszenie  mieszkańcy nowo oddanych lokali otrzymali od zaproszonych gości prezenty.
Ważnym punktem uroczystości był krótki program artystyczny przedstawiony i przygotowany przez mieszkańców  pod tytułem „ Dom to miejsce,  w którym możemy wzrastać”  dedykowany zaproszonym gościom. Poświęcenia nowego obiektu dokonał Ojciec Bruno Paterewicz z Archiopactwa Cystersów.
Budynek, w którym mają swoją siedzibę mieszkania treningowe i wspomagany jest  pozbawiony barier architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się siedem mieszkań o powierzchni ok.20 metrów kwadratowych, a także część wspólna, w której mieści się sala rehabilitacyjna pokój do indywidualnych konsultacji, świetlica z zapleczem kuchennym oraz pokój dla personelu. Mieszkańcy domu to głównie seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami, którzy przeszli pomyślnie proces rekrutacji w miesiącu marcu 2024r. . Aktualnie wszystkie miejsca są zajęte (istnieje także lista rezerwowa kandydatów oczekujących na miejsce).
Gmina na zrealizowanie tego projektu otrzymała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Galeria zdjęc z uroczystego otwarcia placówki
2
Data utworzenia: 02 Lip 2024