Trwa ładowanie strony

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11.10.2021 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
 
  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
 
Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113 b od poniedziałku do piątku w godzinach: 

7.30 – 15.30

Tel.  41  386 18 28 wew. 32

Email:
ops@opsjedrzejow.pl

sekretariat@mops.skarkam.pl


Więcej informacji na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022