Trwa ładowanie strony

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - TELEOPIEKA__

                                    flaga i godło RP
                                

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w łącznej wysokości  101 600,00 zł (MODUŁ I – 53 400,00 zł
i MODUŁ II- 48 200,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, będzie realizował Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Cel programu
Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie miasta i gminy Jędrzejów  oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
  1. Moduł I zakłada zaangażowanie wolontariuszy, w tym środowisk młodzieżowych
    i obywatelskich do świadczenia pomocy osobom starszym polegającej na ułatwieniu  seniorom dostępności do opieki zdrowotnej i psychologicznej oraz udzielaniu im wsparcia społecznego i pomocy w czynnościach dnia codziennego.

     
  2. Moduł II zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastowa reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.
Do kogo program jest skierowany?
Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Gdzie uzyskać informacje?
Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie pod numerem telefonu 41 386 41-95, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Szczegóły udziału w programie można uzyskać pod adresem: https://wspierajseniora.pl/


Regulamin rekrutacji

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II (Teleopieka)