Trwa ładowanie strony

Nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2022

Nabór kandydatów na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
  


Nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2022

Gmina Jędrzejów uzyskała środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Jest to Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  ramach Funduszu Solidarnościowego
.  Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych  w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego  i samodzielnego trybu życia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. wyjściach do muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy itp.
  7. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie następujących  dokumentów stanowiących załączniki do Programu :
- karta zgłoszenia,
- zakres czynności w ramach usług asystenta
- oświadczenie dotyczącego wskazania asystenta osobistego  
- klauzula informacyjna

Powyższe dokumenty wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności można złożyć w następujący sposób:

1. dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 B
2.wysłać poczta tradycyjną na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów


3.za pomocą poczty elektronicznej : ops@opsjedrzejow.pl

Przewidywana liczba uczestników Programu to 38 osób.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta  i Gminy w Jędrzejowie  Tel.  41 386 18 28 ( wew. 32), e-mail: aderszniak@opsjedrzejow.pl

Więcej informacji na stronach:


https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1312,program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022

Pliki do pobrania:

  Druki  dostępne są również w siedzibie OPSMiG  w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113b ( pokój 21)