Trwa ładowanie strony

Nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023


http://zelechow.pl/wp-content/uploads/2022/10/logo.png
Nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych  w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego  i samodzielnego trybu życia.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odbieraniu  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Osoby  zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o wypełnienie następujących  dokumentów stanowiących załączniki do Programu :
- karta zgłoszenia
- zakres czynności w ramach usług asystenta
- oświadczenie dotyczącego wskazania asystenta osobistego  
- klauzula informacyjna RODO
- klauzula informacyjna MRiPS

Powyższe dokumenty wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności można złożyć w następujący sposób:

1. dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 B  lub


2.wysłać pocztą tradycyjną na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów  

lub


3.za pomocą poczty elektronicznej : ops@opsjedrzejow.pl  

Przewidywana liczba uczestników Programu to 52 osoby.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych.

Po wyczerpaniu środków finansowych karty zgłoszeniowe osób chętnych do udziału w Programie będą zamieszczane na liście rezerwowej.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta  i Gminy w Jędrzejowie  Tel.  41 386 18 28 ( wew. 32), e-mail: aderszniak@opsjedrzejow.pl

Więcej informacji na stronach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023


https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1312,program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2023

Druki  dostępne są również w siedzibie OPSM iG  w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113 b ( pokój 21)