Trwa ładowanie strony

Nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 

Nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022

Gmina Jędrzejów  uzyskała środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2022.  Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  ramach Funduszu Solidarnościowego Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2)
osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej,

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewniać:
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację opiekunom.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie następujących dokumentów stanowiących załączniki do Programu:

- karta zgłoszenia
- karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM 
- oświadczenie dotyczącego wskazania osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej
Powyższe dokumenty wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  należy złożyć w następujący sposób:
  • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
    w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 B
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów
  • za pomocą poczty elektronicznej : ops@opsjedrzejow.pl
     
Przewidywana liczba uczestników Programu to 28 osób.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  Tel.  41 386 18 28 ( wew. 32), e-mail: aderszniak@opsjedrzejow.pl

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022


Pliki do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM 

Oświadczenie o wyborze osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej


Powyższe druki dostępne są również w siedzibie  OPSMiG  w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113 b
(pokój 21)