Trwa ładowanie strony

Nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023 - pobyt całodobowy

http://zelechow.pl/wp-content/uploads/2022/10/logo.png
Nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023
- pobyt całodobowy


Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – pobyt całodobowy. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej,

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują tylko w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach :


Usługa  opieki wytchnieniowej całodobowej może być realizowana m.in :
    1. w ośrodku/ placówce wsparcia,
    2. w domu pomocy społecznej
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej- pobyt całodobowy proszone są o wypełnienie następujących dokumentów stanowiących załączniki do Programu:
- karta zgłoszenia
- karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM 
Powyższe dokumenty wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  należy złożyć w następujący sposób:
  • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
    w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 B lub
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów  lub
  • za pomocą poczty elektronicznej : ops@opsjedrzejow.pl
Nabór zgłoszeń prowadzony jest do dnia 30 kwietnia 2023r.

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

Kwalifikacja uczestników odbywać się będzie zgodnie z zasadami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  Tel.  41 386 18 28 ( wew. 32), e-mail: aderszniak@opsjedrzejow.pl

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM 

Powyższe druki dostępne są również w siedzibie  OPSMiG  w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113 b (pokój 21)