Trwa ładowanie strony

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023r

http://zelechow.pl/wp-content/uploads/2022/10/logo.png
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło
nabór wniosków do Programu realizowanego  z  Funduszu Solidarnościowego
 „Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2023

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.  

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023  jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy dla opiekuna w odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany może być w dwóch formach: 

1. w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu,
  • domu pomocy społecznej,
  • w centrum opiekuńczo – mieszkalnym
2. w ramach pobytu całodobowego w:
  • ośrodku wsparcia,
  • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora programu,
  • domu pomocy społecznej,
  • centrum opiekuńczo – mieszkalnym.
Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113b. Zgłoszenia można dostarczać osobiście, telefonicznie 41 386 18 28 wew. 32, 798 946 627, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: OPSMiG w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113 b, 28-300 Jędrzejów lub pocztą elektroniczną: ops@opsjedrzejow.pl.       
 Termin składania zgłoszenia do 4 listopada 2022.
Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę na to zadanie.


 Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie pod numerem telefonu 41 386 18 28  wew. 32 lub 789 946 627.        
 Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023