Trwa ładowanie strony

Pomoc osobom niepełnosprawnym


Obraz przedstawia postać człowieka poruszającegocą sie na wózku inwalidzkim oraz dwie postaci stojące obok.

Gmina Jędrzejów poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest realizatorem programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanych w ramach Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programy są skierowane dla osób niepełnosprawnych terenu miasta i gminy Jędrzejów. Są to:

- Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych  przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać:
 czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

                                                                        
- Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”
Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowi i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. wyjściach do muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy itp.

  ____________________________________________________________________________


  Gmina Jędrzejów uzyskała środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

  Obraz przedstawia postać człowieka poruszającegocą sie na wózku inwalidzkim oraz dwie postaci stojące obok.

  Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

  Gmina Jędrzejów uzyskała środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
  Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w
   ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.
  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. wyjściach do muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy itp.
  Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA  stanowiącej załącznik do Programu.
  Karty należy złożyć w następujący sposób:
  •  dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 B
  • wysłać poczta tradycyjną na adres :
  Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
  ul. 11 Listopada 113 b
  28-300 Jędrzejów

  Przewidywana liczba uczestników Programu to 30 osób.
  Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
  W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta  i Gminy w Jędrzejowie  Tel.  41 386 18 28 ( wew. 32), e-mail: aderszniak@opsjedrzejow.pl

  Więcej informacji na stronach:

  Pliki do pobrania:
  Karta-zagłoszeniowa-Program


  Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w placówce OPSMiG w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113 b

  https://gops-lopuszno.pl/wp-content/uploads/2020/04/group-418449_960_720.jpg
  Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Gmina Jędrzejów  uzyskała środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.  
   Jest to Program  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.
  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

  Program ma zapewniać:
   czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;


  Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz  KARTY OCENY STANU DZIECKA/ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ stanowiących  załączniki do Programu.
  Karty należy złożyć w następujący sposób:
 7.  dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
  w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 B
 8. wysłać poczta tradycyjną na adres :
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
  ul. 11 Listopada 113 b
  28-300 Jędrzejów

  Przewidywana liczba uczestników Programu to 15 osób.
  Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
  W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  Tel.  41 386 18 28 ( wew. 32), e-mail: aderszniak@opsjedrzejow.pl
  Więcej informacji na stronie:

  Pliki do pobrania:
  Karta zgłoszeniowa
  Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej
  Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka /osoby niepełnosprawnej  formie papierowej dostępne są również w placówce OPSMiG   w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113 b