Trwa ładowanie strony

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych  w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
 
  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 
  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. wyjściach do muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy itp.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
 Przewidywana liczba uczestników Programu to 30 osób.
Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie : www.opsjedrzejow.pl ,
kontaktując się z pracownikami OPSMiG: bezpośrednio w siedzibie Ośrodka,

telefonicznie:   41 386 18 28 ( wew. 32) lub emailowo: ops@opsjedrzejow.pl