Trwa ładowanie strony

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11.10.2021 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113 b od poniedziałku do piątku w godzinach:

7.30 – 15.30
Tel.  41  386 18 28 wew. 32

Email:
ops@opsjedrzejow.pl
sekretariat@mops.skarkam.pl

 
Więcej informacji na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022