Trwa ładowanie strony

Program Wieloletni „Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2021

          Program Wieloletni „Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2021
Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +”
 

Na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+” Gmina Jędrzejów otrzymała dofinansowanie w wysokości 49 840,00 zł.
Dzienny Dom Senior+ jest miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo seniorów będących mieszkańcami Gminy Jędrzejów.
W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym, m.in.:
- socjalne – m.in. zapewnienie posiłku w formie cateringu,
- edukacyjne,
- kulturalno – oświatowe,
- aktywności ruchowej / kinezyterapii,
- sportowo – rekreacyjne,
- aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,
- terapii zajęciowej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior +” zapraszamy do składnia dokumentów u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie , w godzinach pracy instytucji. Zapisy odbywają się w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.
Szczegółowe informacje dotyczące Dziennego Domu „Senior +” można uzyskać w siedzibie Domu – Jędrzejów, ul. 11 Listopada 81 tel. 505-022-340

Zapraszamy