Trwa ładowanie strony

Program Wspieraj Seniora

WSPIERAJ   SENIORA

Aby chronić  naszych seniorów Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, a w uzasadnionych przypadkach także młodszych przed 70 r. życia.  Aby umożliwić tym osobom pozostanie w domu,  w ramach programu oddelegowana osoba z Ośrodka Pomocy Społecznej dostarczy im zakupy, leki i inne artykuły pierwszej potrzeby.Osoby starsze mogą zgłaszać potrzebę pomocy dzwoniąc na ogólnopolską infolinię:
                                                        
22 505 11 11    

lub bezpośrednio do OPSMiG w Jędrzejowie     41 -386 -18-28
                                                                                

                                      604  410 135     lub   798 946 627
  • Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Ośrodka skontaktuje się z seniorem telefonicznie, ustali rodzaj wsparcia i przekaże szczegóły dotyczące realizacji usługi. 
Koszty zakupów pokrywa Senior. Usługa dostarczenia bezpłatna.
WAŻNE: Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie
w ramach usług opiekuńczych z Ośrodka Pomocy Społecznej
.


  Udzielenie pomocy w ramach z programu nie zależy od dochodu osoby, nie wymaga wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji.

Seniorze, zostań w domu !!!